Kalender

En lille beskrivelse af vores arrangementer

FMK-ERFA-gruppe

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • MedCom

WebPatient 5. borgerpanelmøde

 • Skovkanten Fest & Mødelokaler, Odensevej 92, 5260 Odense S
 • MedCom

Fælles workshop del 2 - Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer

 • MedCom, Forskerparken 10, lokale C, 5230 Odense M
 • MedCom

MedCom-styregruppe

 • Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K
 • Sundhedsministeriet og MedCom

7. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri og social

 • Mødet afholdes via videokonference på lho@rooms.medcom.dk
 • MedCom

WebPatient Brugergruppemøde

 • MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M
 • MedCom

Digital Almen Praksis Workshops

 • MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense N - lokale C
 • MedCom

Kommune-sygehusleverandørmøde

 • MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M
 • MedCom