8. møde i implementeringsgruppen ”Videokonference i almen lægepraksis”

  • MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M i mødelokale C
  • MedCom

Se dagsorden her

Opdateret 10. september 2019