HL7 kursus

MedCom indbyder i samarbejde med HL7 Danmark til et kursus om HL7

  • MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M i Forskerparkens auditorium
  • MedCom

MedComs standarder er hidtil blevet udarbejdet i Edifact og OIOXML, men fremadrettet vil nye standarder tage afsæt i de internationale
standarder fra HL7.
Kurset vil overordnet give indblik i HL7 organisationen og den danske affiliate, samt hvilke HL7 standarder der finder dansk anvendelse.
MedComs HL7 standarder præsenteres overordnet, samt de tilhørende værktøjer.
Læs hele invitationen her

Opdateret 2. januar 2018