Styregruppen for forløbsplaner

  • Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, Mødelokale S.25, 1057 København K
  • MedCom og Sundheds- og Ældreministeriet

Se dagsorden m.m. her.

Opdateret 2. januar 2018