Teknisk temadag om Sundhedsdatanettet

  • Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
  • MedCom

Formål med dagen er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) og videoknudepunktet (VDX) som en service på SDN - samt skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forret-ningsmæssige behov hos de tilsluttede parter.
For inspiration og til understøttelse af dialogen vil der være oplæg fra samarbejdsparter og nationale initi-ativer bl.a. med relevans for SDN.

Temadagen henvender sig primært til sikkerheds- og netværksansvarlige, it-medarbejdere fra regioner, kommuner, it-leverandører og andre organisationer med tilknytning til sundhedssektoren med interesse i brug, drift og videreudvikling af SDN og aftalesystemet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest fredag, den 22. november 2019 på https://medcom.nemtilmeld.dk/27/ 

Se programmet for dagen her

Opdateret 7. november 2019