Temadag om VDX-knudepunktet

  • Syddansk Sundhedsinnovation - Region Syddanmark Forskerparken 10 5230 Odense M Denmark
  • MedCom

Formål 
Video anvendes i stigende grad i sundhedssektoren — også på tværs af sektorer og med borgere og patienter. Brug af video over sektorgrænser udfordres midlertidigt ved, at forskellige videoinfrastrukturer ikke kan snakke sammen.

For at løse denne udfordring blev det besluttet at videreføre den videoinfrastruktur (VDX), som blev etableret af MedCom i 2009 under det nationale videotolkeprojekt. VDX er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur på sundhedsområdet, som stilles til rådighed for stat, regioner og kommuner.

Formålet med temadagen er at præsentere VDX, de forskellige muligheder og værktøjer i VDX – og hvordan du kan komme i gang. Endvidere vil du på dagen få præsenteret eksempler og erfaringer med VDX.

Målgruppe
Teknikere, projektledere, kundeansvarlige og digitaliseringskonsulenter i kommuner, regioner og stat med tilknytning til sundhedssektoren – og som arbejder med eller har interesse for tværsektoriel og borgerrettet video.

Program og tilmelding
I kan finde foreløbigt program 
her. Programmet opdateres løbende og tilmelding kan gøres via dette link https://medcom.nemtilmeld.dk/24/ 

Opdateret 1. april 2019