Webinar om MedComs moderniseringsaktiviteter

  • Virtuelt – link til begivenheden følger
  • MedCom

På dette webinar har du mulighed for at høre om MedComs konkrete projekter på moderniseringsområdet, som omhandler den gennemgribende og spændende moderniseringsrejse, som det danske sundhedsvæsen er på.

Initiativ 2.1 i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 ”Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle” omhandler ”Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer”. For at understøtte hurtigere, mere sikker og fleksibel kommunikation har initiativet til formål at gennemføre en modernisering af det tekniske grundlag for kommunikationen. Det betyder at der frem for punkt-til-punkt kommunikation, hvor kommunikationen sker fra én bestemt afsender til én bestemt modtager, igangsættes en omlægning til online deling af data og mere tidssvarende og mere sikre teknologiske platforme. Modernisering af MedCom kommunikationen er den praktiske udmøntning af initiativ 2.1.

Lars Hulbæk, direktør for MedCom, starter med at byde velkommen og kort opridse visionen og planerne for MedComs 12. projektperiode (2021-2022).

Tilmelding kan ske via dette link

 

 

Opdateret 12. marts 2021