Leverandør

På denne side kan du som leverandør læse mere om, hvilke standarder, der bruges i den danske sundhedssektor og hvilke procedurer man skal igennem for at blive testet og certificeret til disse.
Ved godkendelse af et system, vil det fremgå af en oversigt på MedCom´s hjemmeside, hvilke standarder systemet er certificeret i.

Lægesystemleverandørernes systemer opdateres særskilt i forhold til opgaver, dette aftales på testcamp. Nogle opgaver er obligatoriske, mens andre er frivillige at lave.

Hvad skal der til for at kunne blive certificeret til de forskellige meddelelser:

  • Procedurebeskrivelse for test og certificering
  • Ansøgning om test
  • Hvor findes testværktøjerne.
  • Hvor finder man testprotokoller og testeksempler
  • Oversigter over hvem kan hvad
  • Godkendte systemer

Klik på dokumentet, hvis du vil se det i en mere læsevenlig version.