Leverandør

På denne side kan du som leverandør læse mere om hvilke standarder der bruges i den danske sundhedssektor og hvilke procedurer man skal igennem for at blive testet og certificeret til disse.
Ved godkendelse af systemet synliggøres dette på hjemmesiden på en oversigt, så det er synligt for alle, hvad systemet er godkendt til.

Lægesystemleverandører følges også særskilt på opgaver som er frivillige at lave.

Hvad skal der til for at kunne blive certificeret til de forskellige meddelelser:

  • Procedurebeskrivelse for test og certificering
  • Ansøgning om test
  • Hvor findes testværktøjerne.
  • Hvor finder man testprotokoller og testeksempler
  • Oversigter over hvem kan hvad
  • Godkendte systemer

Klik på dokumentet, hvis du vil se det i en mere læsevenlig version.