Opdateret 7. august 2017

ReAAL

Baggrund
Den aldrende befolkning i Europa vokser. I de sidste par årtier er andelen af den ældre befolkning steget med 3,7 %. I år 2020 estimerer man, at omkring 25 % af den europæiske befolkning vil være over 65 år(1). Dette kræver en intensiveret indsats for at sikre sundhedsvæsenets bæredygtighed samt bæredygtighed inden for social omsorg, arbejdskraft og livskvalitet for ældre borgere. Programmet "Ambient Assisted Living (AAL) joint program" er et program, hvis formål er at aktivere de ældre borgere og give dem flere aktive år, hvor de ikke er afhængige af plejepersonale. Målet er at øge effektiviteten og bæredygtigheden i forhold til vores omsorgssystemer samt fremme en industri for uafhængig og aktiv aldring i europæiske lande.

Projektet
Projektet "Make it ReAAL" (kaldet ReAAL) var et projekt, som afprøvede udveksling af en række AAL-services og applikationer over universAAL platformen. Formålet var at teste om universAAL platformen muliggjorde lettere udveksling af AAL-applikationer på tværs af landegrænser samt muliggjorde lettere integration af nye applikationer eller services i et økosystem, der var bygget op omkring universAAL.

ReAAL var et internationalt projekt finansieret under EU's 7. rammeprogram. Projektet byggede på UniversAAL-projektet og resultaterne herfra, hvorfor projektet primært havde to fokusområder:
- Storskala afprøvning af universAAL-platformen til deling af AAL-teknologier
- Storskala afprøvning af udvalgte AAL-services og applikationer

Afprøvningen skete med over 5.000 brugere fordelt på 13 forskellige pilotsteder, som var fra 8 forskellige lande: Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Frankrig, Grækenland og Slovenien.

På baggrund af universAAL-projektet og universAAL-platformen havde ReAAL til formål at demonstrere fordelene ved brug af åbne og fleksible ICT-løsninger som grundlag for fleksibel og personaliseret levering af teknologier på tværs af Europa. Derudover var formålet at undersøge, hvorledes disse løsninger kunne være med til at støtte en uafhængig og aktiv livsstil for ældre borgere. Ydermere skulle projektet bidrage til "Action Group C2", som er et europæisk partnerskab, der arbejder med aktiv og sund aldring (EIP-AHA).

Partnerskab
MedCom deltog i ReAAL-projektet som en partner sammen med Odense Kommune. MedCom stod for koordinationen af de mange pilotsteder, hvor afprøvningen fandt sted, som arbejdspakkeleder for arbejdspakken omhandlende pilot implementering. Derudover bidrog MedCom også til projektet i flere andre arbejdsgrupper.
I Danmark var Odense Kommune også projektpartner. Odense Kommune repræsenterede det pilotsted, som i ReAAL-projektet i Danmark, skulle afprøve universAAL-platformen og 3 applikationer.

Make it ReAAL startede den 16. januar 2013. Det samlede budget for projektet var 10.976.954 mio. euro, af hvilke Europa Kommissionen bidrog med 4.994.000 mio. euro. Projektet havde en løbetid på 42 måneder og afsluttes derfor 16. juli 2016. Indenfor denne tidsramme var målet at arbejde med de nævnte fokusområder med henblik på at bidrage til AAL-markedet samt bidrage til en mere uafhængig og aktiv livsstil for den ældre del af befolkningen.