Opdateret 12. december 2019

Apoteksansat

Ikon af pilleglas og receptMedComs arbejde har direkte betydning for dig som apoteksansat med indførelsen af elektroniske recepter og det Fælles Medicinkort. Nedenfor kan du læse om de projekter, som MedCom deltager i og som du som apoteksansat kommer i berøring med. 

Først med til at høste store fordele

I 2007 blev de håndskrevne recepter afløst af elektroniske. Det mindskede fejl, idet de håndskrevne recepter ikke altid var lette at læse. Overgangen til elektroniske recepter sparede et telefonopkald til den praktiserende læge for at sikre, hvilken dosis eller hvilken medicin en patient skulle have.

De elektroniske recepter sendes fra den praktiserende læges it-system via det Fælles Medicinkort til en fælles receptserver, hvorfra alle apoteker kan trække dem.

Opdaterede oplysninger om medicin

De elektroniske recepter har haft betydning for etablering af det Fælles Medicinkort. Kortet (FMK) gør det muligt for såvel patienter som sundhedsfagligt personale at søge oplysninger om den aktuelle medicinering via www.sundhed.dk, i eget it-system eller via FMK-online. Apotekerne har ikke adgang til FMK endnu, men vil via integration i eget system få muligheden inden for et til to år.

Også plads til fritekst

I den elektroniske kommunikation mellem apotek og hjemmeplejen er der gjort plads til såkaldt fritekst, hvor der er plads til at skrive yderligere informationer. Dette er værdifuldt og har reduceret antallet af telefonsamtaler.

Vil du vide mere?

Her kan du læse yderligere om Fælles Medicinkort og MedComs korrespondancemeddelelse.