Opdateret 12. december 2019

Kommuneansat

Ikon af kommuneskiltElektronisk kommunikation

Kommunerne kommunikerer flittigt med den praktiserende læge, for eksempel ved receptfornyelse og ved genbestilling af medicin, der begge foregår elektronisk.

Samme skabelon bruges mellem apotek og kommuner og er populær, idet der er i meddelelsen er afsat plads til fritekst.

For at hjælpe f.eks. den ældre medicinske borger så godt som muligt, er kommuner og sygehuse ekstra opmærksomme ved indlæggelser og udskrivning af borgeren. Det handler om at skabe et sammenhængende forløb på tværs af sektorerne. Eksempelvis sendes plejerapporter og elektroniske genoptræningsplaner fra sygehuset til hjemmeplejen.

Til den elektroniske kommunikation hører også den kommunale tilslutning til det Fælles Medicinkort (FMK) og LÆ-blanketter.

MedCom arbejder altid på at finde løsninger på nye behov for elektronisk kommunikation i sundhedssektoren. Et eksempel kan være ønsket om etablering af kommunikation mellem kommunen og laboratorierne, når kommunen oplever at få tildelt opgaver, som tidligere blev udført på sygehuset som følge af de generelt kortere indlæggelser.

Et bredt samarbejde

I MedComs projekter arbejder vi tæt sammen med sundhedssektoren i kommunerne. Aktuelt omfatter projekterne områderne:

  • social- og sundhedsområdet
  • ældre
  • forebyggelse
  • træning
  • børn/unge
  • social- og arbejdsmarked