Opdateret 9. marts 2022

Kommuneansat

Ikon af kommuneskiltKommunerne kommunikerer i stort omfang med mange forskellige parter i sundhedssektoren og fra flere forskellige områder i kommunerne.

MedCom har siden 2002 haft et team dedikeret til det kommunale område.

Teamet samarbejder med kommuner, regioner og praksisområdet samt parternes it-leverandører for at finde løsninger på nye behov for digital kommunikation på det kommunale område.

 

Samarbejdet sker bl.a. gennem forskellige koordinerende fora:

MedComs kommunikationsstandarder kan understøtte dataudvekslingen indenfor det nære sundhedsvæsen, herunder gerne bidrage til kvalitetssamarbejdet i sundhedsklyngerne. 

I MedComs projekter arbejder vi tæt sammen med relevante fagområder i kommunerne.

Aktuelt omfatter projekter og løsninger områderne:

  • Sundhed og ældre
  • Social og psykiatri
  • Forebyggelse og genoptræning
  • Børn og unge
  • Arbejdsmarked