Opdateret 12. december 2019

Ældreområdet

MedCom bidrager til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb. På denne side kan du læse om de MedCom-projekter og standarder, som involverer kommunernes ældreområde.

Tæt kommunikation mellem parterne

MedCom har længe haft særligt fokus på kommunikationen mellem hjemmepleje, sygehuse og praktiserende læger. Den elektroniske kommunikation med meddelelser om henholdsvis indlæggelse og udskrivning suppleres i stigende omfang med plejerapport, udskrivningsrapport, genoptræningsplan m.m. Formålet med den elektroniske kommunikation er at sikre sammenhængende patientforløb. Det betyder, at parterne i sundhedsvæsnet hver især er velinformerede om patientens situation og behov før, under og efter en indlæggelse. Dette giver øget kvalitet for borgerne i form af større sammenhæng i forløbet.

Tidsbesparende kommunikation

Elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger og hjemmepleje kan give store tidsbesparelser for hjemmeplejen. Det er for eksempel muligt at sende meddelelser om medicin, svar på undersøgelser og rekvirering af undersøgelser. Hjemmeplejen sender også elektroniske receptfornyelser ved genbestilling af medicin direkte fra omsorgssystemet til den praktiserende læges elektroniske patientjournal.

Også plads til fritekst

Som supplement til de standardiserede og stramt strukturerede meddelelser giver korrespondancemeddelelsen mulighed for at udveksle længere tekster indeholdende personhenførbare data formuleret i fritekst. Denne meddelelsestype har bevist sit værd, ikke mindst i kommunikationen mellem hjemmepleje og sundhedssektorens øvrige parter, hvor den har reduceret antallet af telefonsamtaler.

Telemedicin

Med telemedicinsk sårvurdering kan hjemmesygeplejersker tilse patienters sår i eget hjem, tage billeder af sårene med tablet/smartphone eller kamera og sende dem til ekspertvurdering på sygehuset via en webbaseret sårdatabase (Pleje.net). Ambitionen er bl.a. at forbedre livskvaliteten samt kvaliteten af forløbet for patienten, som også slipper for transport til sygehuset, at frigøre arbejdskraft og reducere ressourceforbruget i kommuner og på hospitaler og at opnå et direkte tværsektorielt samarbejde omkring den enkelte patient.

Videokonference anvendes også til udskrivningskonferencer, som på den måde kan gøres mere effektive og fleksible. Ved at anvende videokonference undgår personalet fra kommunen at skulle køre hen til sygehuset og bruge tid på parkering osv. Derudover viser evalueringer, at selve konferencen er op til en time kortere.

Fælles dokumentation på kommunens sundheds- og ældreområde

KL har udarbejdet dokumentationsmetoden Fælles Sprog III, der sikrer genbrug og opdatering af data på tværs af de medarbejdergrupper, der arbejder indenfor kommunernes ældre- og sundhedsområde. Metoden dækker genoptræning og ældrepleje efter serviceloven og hjemmesygepleje efter sundhedsloven. Flere områder vil komme til, i første omgang genoptræning efter sundhedsloven.