Opdateret 20. juli 2020

Arbejdsmarkedsområdet

På denne side kan du læse om de MedCom-projekter og standarder, som involverer kommunernes arbejdsmarkedsområde.

Det sociallægelige samarbejde

MedCom gør det muligt at kommunikere LÆ-blanketter elektronisk med praktiserende læger, fx i sager om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, revalidering, merudgiftsydelse, medicintilskud eller hjælpemidler, hvor kommunen har brug for oplysninger fra lægen for at vurdere sagen.

Lovgivningen lægger op til tværgående sagsbehandling, og kommunikation med praktiserende læger, speciallæger og sygehusansatte læger er en vigtig del af dette samarbejde. MedCom understøtter denne proces ved at gøre den elektroniske forsendelse af LÆ-blanketter nem og sikker. På nuværende tidspunkt er det muligt at kommunikere elektroniske attester med de privatpraktiserende læger og speciallæger. Forsendelsen til og fra sygehusene sker fortsat med post.

Det er vigtigt, at kommunikation kan foregå sikkert mellem de forskellige fagsystemer, idet personhenførbare data ikke må sendes via almindelig e-mail eller fax. MedComs korrespondancemeddelelse kan bruges til opfølgende kommunikation vedrørende igangværende LÆ-sager og fungerer på samme måde som en e-mail. Forskellen er blot, at korrespondancen foregår fra fagsystem til fagsystem og er knyttet til et specifikt CPR-nummer.

Videokonference

Kommunerne kan bruge videokonference på mange områder, fx til videotolkning eller sagsbehandling over afstand. I dag finder en stor del af de kommunale tolkninger sted indenfor arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsatsen. MedComs pilotafprøvning af videotolkning har vist, at løsningen har potentiale for både at forbedre kvaliteten og reducere omkostninger. Det samme potentiale gør sig gældende for brug af videokonference til sagsbehandlernes kontakt med borgere og virksomheder, fx i forbindelse med jobtræning og virksomhedspraktik.