Opdateret 2. februar 2022

Arbejdsmarkedsområdet

MedCom gør det muligt at kommunikere LÆ-blanketter elektronisk med praktiserende læger, fx i sager om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, revalidering, merudgiftsydelse, medicintilskud eller hjælpemidler, hvor kommunen har brug for oplysninger fra lægen for at vurdere sagen.

Løsninger i drift

Løsninger på vej