Opdateret 12. december 2019

Børne- ungeområdet

På denne side kan du læse om de MedCom-projekter og standarder, som involverer kommunernes børne- og ungeområde.

Fødselsanmeldelser

Fødselsanmeldelser kan sendes elektronisk fra fødeafdelinger til den kommunale sundhedstjeneste i kvindens hjemkommune. Oplysninger om såvel barn/børn, graviditet og fødsel bruges i kommunen til automatisk oprettelse af børne-ungejournalen og til planlægning af det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde. De elektroniske fødselsanmeldelser giver mange fordele, bl.a. mindre papirarbejde, hurtigere modtagelse af anmeldelser og rettidig kommunal indsats, færre telefonopkald, ensartethed og bedre kvalitet i anvendelsen.

Styr på børnene

I dag findes der masser af lokale data om børns sundhed hos den praktiserende læge og den kommunale sundhedstjeneste, men de indsamles ikke landsdækkende. Derfor har KL og Sundhedsstyrelsen oprettet børnedatabasen. Databasen er national og har til formål at målrette kommunernes planlægning af børnesundhedsindsatsen. I første omgang indeholder databasen enkle data: højde og vægt, udsættelse for passiv rygning i spædbarnsalderen og ernæring ved amning. På længere sigt kan børnedatabasen udvides med flere data for at kvalificere vores viden om børnesundhed., fx astma, psykisk trivsel, alkoholadfærd og rygevaner.

Også plads til fritekst

Korrespondancemeddelelsen er et supplement til de standardiserede og stramt strukturerede meddelelser. Ved at bruge den kan sundhedsaktørerne udveksle længere og frit formulerede tekster. Denne meddelelsestype har bevist sit værd, ikke mindst i kommunikationen mellem hjemmepleje og sundhedssektorens øvrige parter, hvor den har reduceret antallet af telefonsamtaler.
Korrespondancemeddelelsen bruges bl.a. til kommunikation mellem sundhedstjenesten og sygehuse og praktiserende læger.