Opdateret 2. februar 2022

Forebyggelses- og genoptræningsområdet

MedCom arbejder med at understøtte den digitale kommunikation på forebyggelses- og genoptræningsområdet. Både sygehuse og praktiserende læger kan henvise til kommunal forebyggelse, og kommunerne kan sende afslutningsnotat via MedCom-standarder.
Sygehuse og privathospitaler kan sende elektroniske genoptræningsplaner til kommunerne.

Løsninger i drift

Løsninger på vej