Opdateret 12. december 2019

Forebyggelsesområdet

På denne side kan du læse om de MedCom-projekter og standarder, som involverer kommunernes forebyggelsesområde.

Elektroniske henvisninger (henvisningshotellet)

Alle praktiserende læger kan via deres lægesystem sende elektroniske henvisninger, og over halvdelen af kommunerne kan modtage disse. Målet er, at alle kommuner kan modtage elektroniske henvisninger, og med brug af henvisningshotellet kan de kommuner, der ikke har et it-fagsystem, få adgang til henvisningshotellet og hente henvisningerne der.
Via en national henvisningstabel, som implementeres i alle lægesystemer, kan lægerne lettere udfylde henvisningen med de korrekte informationer, idet henvisningen tilknyttes nationale henvisningsfraser. Samtidig får lægen automatisk vist det korrekte lokationsnummer, og derfor sendes henvisnignen altid til den rigeige modtager i kommunen.
KL er en aktiv del af arbejdet omkring udarbejdelse af henvisningsfraser samt aftaler om, hvilke sundhedstilbud der findes i henvisningstabellen. Lige nu er det de kommunale sundhedstilbud på KOL, hjertekar-sygdomme samt diabetes, der er med i aftalen.

Hjemmemonitorering

I forbindelse med MaTIS-projektets afslutning, blev der lavet følgende film om Modning af Telemedicinsk Infrastruktur.

Mand står foran skilt med forebyggelsestilbud hos kommunen