Opdateret 12. december 2019

Genoptræningsområdet

På denne side kan du læse om de MedCom-projekter og standarder, som involverer kommunernes genoptræningsområde.

Elektroniske genoptræningsplaner

Patienter med et genoptræningsbehov efter udskrivelsen skal ifølge bekendtgørelse og vejledning om genoptræningsplaner have udleveret en genoptræningsplan inden udskrivelsen. Efter aftale med patienten skal genoptræningsplanen samtidig sendes til patientens bopælskommune og praktiserende læge. For de patienter, der har brug for specialiseret genoptræning på et sygehus, skal genoptræningsplanen efter aftale med patienten også sendes til det valgte sygehus.

Brug af elektroniske genoptræningsplaner sparer forsendelsestid, de sendes til den rigtige modtager, og dokumentationen sker med det samme. Udbredelsesaktiviteterne i regionerne og hos kommunerne fortsætter. Der arbejdes med flere tekniske muligheder både for at sende og for at modtage elektroniske genoptræningsplaner, og der overvejes en opdatering og forenkling af GOP-standarden, som dog ikke vil ændre i det sundhedsfaglige indhold. Der arbejdes endvidere med en borgeradgang.

Genoptræning via video

Langeland Kommune har i DREAMING-projektet eksperimenteret med at genoptræne borgere over videokonference. Genoptræning var ikke en del af projektet, men en fysioterapeut fra Forebyggelsescentret i Rudkøbing kom på idéen, og borgerne var med på den. For fysioterapeuten gav det mulighed for at træne borgerne i deres eget hjem, uden at hun selv skulle forlade træningslokalerne i Rudkøbing. Hun kunne derfor træne flere borgere hurtigere og stadig give dem den individuelle træning, som de havde brug for. For borgerne var den største fordel, at de ikke skulle forlade hjemmet for at træne. Flere gav udtryk for, at de ikke fik det gjort, hvis de skulle op til træningscentret hver gang.

Fælles dokumentation på kommunens sundheds- og ældreområde

KL har udarbejdet dokumentationsmetoden Fælles Sprog III, der sikrer genbrug og opdatering af data på tværs af de medarbejdergrupper, der arbejder indenfor kommunernes ældre- og sundhedsområde. Metoden dækker genoptræning og ældrepleje efter serviceloven og hjemmesygepleje efter sundhedsloven. Flere områder vil komme til, i første omgang genoptræning efter sundhedsloven. MedCom understøtter, på vegne af KL, kommunernes implementering af metoden.