Opdateret 2. februar 2022

Social- og psykiatriområdet

MedCom arbejder med at styrke den digitale kommunikation mellem det kommunale social- og psykiatriområde og andre parter i sundhedsvæsenet således, at der er lige muligheder for understøttelse af borgernes forløb uanset om behandlingen foregår i somatikken eller i psykiatrien. 

Løsninger i drift

Løsninger på vej

For at kvalificere MedComs tiltag og projekter er der nedsat en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet (herunder psykiatrien).