Opdateret 12. december 2019

Social- og sundhedsområdet

MedCom arbejder med at styrke tværsektoriel kommunikation elektronisk mellem relevante parter på social- og sundhedsområdet således, at der er lige muligheder for understøttelse af borgernes forløb uanset om behandlingen foregår i somatikken eller i psykiatrien. 

Psykiatri og socialområdet

Digital kommunikation i det tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og borgere med psykiatriske diagnoser er velfungerende mellem de regionale sygehusafdelinger og praktiserende læge. Derimod er der begrænsninger i den digitale kommunikation mellem i) de regionale sygehusafdelinger og de sociale enheder i kommunen begrænset og ii) kommunens socialområde og praktiserende læge. Begrænsningen har baggrund i bl.a. stor variation i it-understøttelsen inden for socialområdet samtidig med, at socialområdet har stor bredde og kompleksitet i sit opgaveområde.

Fælles medicinkort i anvendelse på social- og misbrugsområdet

MedCom har i hele 2017 kørt en stimuleret udbredelse af FMK på både social- & misbrugsområdet.

Det sociale område benytter flere steder ikke FMK. Det vil sige, når borgeren bliver indlagt eller har været hos egen læge og fået ændret i sin medicin, får det enkelte bosted kun besked, hvis lægen eller sygehuset husker at ringe eller sende en medicinliste med borgeren hjem. Alle andre parter i sundhedssektoren ordinerer i FMK. Når læger har ændret eller ordineret nyt medicin til borgeren, får alle parter, der benytter FMK, besked om ændringen. Denne information går tabt, når man har områder, der udleverer medicin til borgeren, men ikke benytter FMK som alle andre. Derudover ønsker vi at implementere muligheden for at kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren via MedCom´s korrespondancemeddelelse.

Ifølge bekendtgørelsen omkring brugen af FMK er læger forpligtet til at ordinere via FMK. Dette gælder også læger på misbrugsområdet. Denne del kan håndteres via FMK-online, da det ikke er et krav, at det foregår via et FMK integreret it-system. På baggrund af anbefalingerne fra analyserapporten, er vi blevet opmærksomme på, at læger på misbrugsområdet stort set ikke kommunikerer elektronisk med andre parter i sundhedssektoren.