Opdateret 2. februar 2022

Sundheds- og ældreområdet

MedCom har længe haft fokus på kommunikationen mellem hjemmepleje, sygehuse og praktiserende læger. Formålet med den elektroniske kommunikation er at sikre sammenhængende patientforløb. Det betyder, at parterne i sundhedsvæsnet hver især er velinformerede om patientens situation og behov før, under og efter en indlæggelse. Dette giver øget kvalitet for borgerne i form af større sammenhæng i forløbet.

Løsninger i drift

Løsninger på vej