Opdateret 12. december 2019

Tandlæge

Ikon af tand

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som tandlæge, hvad enten du er privatpraktiserende eller offentlig ansat.

MedCom har siden 2015 haft fokus på elektronisk kommunikation mellem tandlæger, specialtandlæger, hospitaler, forsikringer mm. og har det fortsat. Det er derfor stadig muligt at få et gratis besøg af vores tandlægedatakonsulent.

Tandlægerne har fået EDI Portalen, som gør det muligt at kommunikere med andre via MedComs standarter.

De praktiserende tandlæger har taget EDI Portalen til sig som den foretrukne platform til kommunikation af MedCom-meddelelser, både med andre tandlæger, men også med hospitalerne, praktiserende læger m.m.

 I dag er det 98 % af landets praktiserende tandlæger, der benytter EDI Portalen. Der kommer af samme grund også hele tiden ønsker fra flere, der ønsker at anvende EDI Portalen, bl.a. kommuner, forsikringer, børnetandplejen, specialtandplejen m.m.

Nasure, der står bag EDI Portalen, har sammen med tandlægernes it-leverandører valgt at bruge EDI Portalen som deres fælles kommunikationsportal. Dette gør, at der kan sendes personfølsomme oplysninger, da EDI Portalen er en del af Sundhedsdatanettet, et sikkert og lukket net.

Tandlægerne kan bl.a:

Sende elektroniske

 • Dynamiske henvisninger til Sygehuse
 • Tandlæge henvisninger
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Korrespondancemeddelelser
 • Journaler i PDF- XML format
 • Billedfiler

Modtage elektroniske

 • Epikriser
 • Billeddiagnostiske epikriser
 • Bookingsvar
 • Korrespondancemeddelelser
 • Laboratoriesvar
 • Journaler i PDF– XML format

Hvis du har ønsker til forbedringer i EDI Portalen, er du velkommen til at skrive til: mail@nasure.dk.

Læs i øvrigt mere om MedComs arbejde på tandlægeområdet og kontaktoplysninger på de involverede parter her.