Opdateret 20. november 2018

Tandlæge

EDI Portalen
De praktiserende tandlæger har taget EDI Portalen til sig som den foretrukne platform til kommunikation af MedCom-meddelelser, både med andre tandlæger, men også med hospitalerne, praktiserende læger m.m.

I dag er det 98 % af landets praktiserende tandlæger, der benytter EDI Portalen. Der kommer af samme grund også hele tiden ønsker fra flere, der ønsker at anvende EDI Portalen, bl.a. kommuner, forsikringer, børnetandplejen, specialtandplejen m.m. Hvis du har ønsker til forbedringer i EDI Portalen, er du velkommen til at skrive til: mail@nasure.dk.

Nasure

Nasure er dem, der har lavet EDI Portalen og er dermed også dem, der laver support. Nasure har dagligt telefonsupport mellem 9-13 og kan kontaktes på telefon 6996 0591. 

EDI Portalen
EDI Portalen kan tilgås enten via dit journalsystem. Hvis du ikke kan komme på, kan du evt. kontakte din support for dit journalsystem.
Det er også muligt at tilgå EDI Portalen via manuel login. Dette gøres via https://ediportalen.dk/. Her skal der anvendes adgangskode og password. Dette udleveres af Nasure.

Sundhed.dk
Samtidig med den øgede brug af EDI Portalen får tandlægerne også øje på de oplysninger, der ligger på sundhed.dk, som fx klinikkens navn, adresse og telefonnummer. Det er tandlægens eget ansvar, at disse oplysninger er opdaterede og vedligeholdt, ligesom det også er tandlægens opgave at vedligeholde oplysninger i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR). 

Hvis du ønsker at redigere i klinikkens oplysninger i SOR, skal følgende link anvendes: Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur.

Har du opdateringer vedr.:

  • Klinikkens navn
  • Klinikkens adresse
  • Postnr. og by
  • Telefonnummer

skal du skrive til regionen. Husk, at der altid skal opgives ydernummer.

Kontaktoplysninger til regionerne:

WebReq
Tandlægerne kan i forbindelse med EDI Portalen nu også indberette deres biopsiprøver elektronisk ved hjælp af WebReq. 

Har du som bruger behov for kontakt til WebReq med driftsspørgsmål og anvendelse kan du ringe til:

WebReq-hotline
DMDD
Storhaven 12
7100 Vejle
Tlf. 7572 0177

Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Mail: webreqsupport@dmdd.biz

Vejledninger m.v. findes på https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webreq/