Opdateret 2. november 2021

MedCom-finansiering

MedCom finansieres og ejes i forening af:

  • Sundhedsministeriet
  • Danske Regioner
  • Kommunernes Landsforening

Aktiviteterne i MedCom finansieres på 3 måder:

  1. Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver ca. 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i Økonomiaftalerne for 2015. 
  2. Driftsbidrag: MedComs driftsansvar for fælles IT systemer og infrastrukturer finansieres af brugerne, efter fællesoffentligt aftalte finansieringsmodeller.
  3. Særskilte projektbevillinger: Ekstraordinære opgaver og internationale projekter følges af særskilte projektbevillinger fra eksempelvis Finansloven, fonde og EU-programmer