Opdateret 8. januar 2020

MedComs databeskyttelsespolitik

Denne Databeskyttelsespolitik er blevet udarbejdet for at informere dig om MedComs behandling af dine personoplysninger.

Formål

Formålet med MedComs behandling af personoplysninger er: 

  • Varetagelse og administration af samarbejdet med organisationer og enkeltpersoner om gennemførelse af projekter, standardiseringsaktiviteter og systemforvaltning  
  • Information om MedComs aktiviteter
  • Rekruttering og personaleadministration 

MedCom indsamler som hovedregel ikke personoplysninger, uden at du eller din organisation selv har givet MedCom oplysningerne - eksempelvis: 

  • I samarbejdsaftaler eller tilslutningsaftaler
  • Ved din deltagelse i forskellige grupper – projekt- og implementeringsgrupper, styregrupper, brugergrupper m.v.  
  • Ved tilmeldinger til arrangementer eller nyhedsbreve
  • Hvis du har søgt en stilling eller er ansat hos MedCom 

Kategorier af personoplysninger

MedCom behandler almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, ydernummer og e-mailadresse på organisationer samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktpersoner hos organisationer.

Ved rekruttering og ansættelse behandles desuden fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer. Herudover behandles CV, referencer, karakterudskrift samt øvrige oplysninger fra ansøgning og eventuelle bilag.

Som ansat i MedCom vil der endvidere løbende blive behandlet forskellige personoplysninger om dig som led i din ansættelse.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde forretningsmæssige aftaler med partnere og aftaler med MedComs ejere om udførelse, varetagelse og administration af MedComs opgaver og leverancer. 

Ved rekruttering er behandlingen nødvendig for, at MedCom kan behandle ansøgninger med henblik på eventuel senere rekrutteringsforløb og ansættelse. 

Ved ansættelse i MedCom er behandlingen nødvendig for løn- og personaleadministration.

Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for det givne formål.

Ved rekruttering gemmes ansøgningen og de oplysninger, den indeholder, indtil MedCom har taget stilling til ansættelse.

Hvis en ansøgning ikke resulterer i ansættelse, slettes den inkl. bilag fra MedComs systemer hurtigst muligt – og senest 3 måneder efter – med mindre ansøger har givet samtykke til, at MedCom må opbevare ansøgningen i et længere tidsrum.

Modtagere

MedCom deler kun dine personoplysninger inden for rammerne af det definerede formål med behandlingen.

Som ansat ved MedCom vil der blive videregivet personoplysninger til Region Syddanmark, der på MedComs vegne udbetaler løn og administrerer HR-oplysninger.

Visse personoplysninger publiceres efter aftale på MedComs hjemmeside.  

MedCom benytter databehandlere, der er underlagt databehandleraftale. De relevante databehandlere kan oplyses ved henvendelse til MedCom.

Dine rettigheder

Som registreret hos MedCom har du en række rettigheder (ret til indsigt i MedComs oplysninger om dig, ret til at berigtige eventuelle urigtige eller forkerte oplysninger om dig, ret til at blive glemt og ret til at gøre indsigelse mod MedComs behandling af dine oplysninger).

Såfremt du ønsker at udøve en rettighed, kan du henvende dig til MedComs databeskyttelsesrådgiver.

Herudover kan du til enhver tid bede om at få slettet din personoplysninger fra MedComs adresseregister og/eller hjemmesiden ved henvendelser til MedCom (medcom@medcom.dk).

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til MedComs behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til MedComs DPO:  

Janne Rasmussen, mail: dpo@medcom.dk

Klage

Klagemyndighed for MedComs behandling af dine personoplysninger er Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.