Opdateret 2. januar 2018

Organisation

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Se MedComs styregruppe her.

MedComs daglige ledelse varetages af en ledergruppe på 2 personer:

•  Direktør Lars Hulbæk
•  Chefkonsulent Jan Petersen

Ledergruppen varetager i det daglige den overordnede strategiske, personalerelaterede og økonomiske ledelse samt ekstern kommunikation.

Hertil kommer en udvidet ledergruppe på 7 personer, der har fokus på strategiske faglige spørgsmål. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Udvidet ledergruppe består af:

  • Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe og den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it
  • Chefkonsulent Jan Petersen: Koordinator for Administrativt team, Telemedicin team og Internationalt team
  • Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Koordinator for kommuneteam
  • Chefkonsulent Tove Lehrmann: Koordinator for Praksis/Laboratorieteam
  • Konsulent Alice Kristensen: Koordinator for FMK-team
  • Chefkonsulent Michael Johansen: Koordinator for Standardteam
  • Chefkonsulent Bruno Juel Pedersen: Koordinator for Systemforvaltningsteam

Teamsammensætningen i MedCom er således:

Kommuneteam FMK-team Systemforvaltningsteam
Dorthe Skou Lassen (teamleder)
Iben Søgaard
Jeanette Jensen
Karina Hasager Hedevang
Kirsten Ravn Christiansen
Kirsten Olofson
Lone Høiberg
Mie Dahl Kristensen
Alice Kristensen (teamleder)
Iben Søgaard
Karina Hasager Hedevang

Bruno Juel Pedersen (teamleder)
Jens Rahbek Nørgaard
Jesper Søderberg Knudsen
Peder Illum
Per Abildgaard
Tanja Gerner Jusslin
Praksis-/Lab.team Standardteam Administrativt team
Tove Lehrmann (teamleder)
Gitte Henriksen
Heidi Skram
Ib Johansen
Marianne Broholm
Mathilde Bendix Søgaard
Peter Pedersen
Rikke Viggers
Tina Aagaard Bjørnsholm
Tom Høg Sørensen
Michael Johansen (teamleder)
Anders Jensen
Gitte Henriksen
Ib Johansen
Irene Zuschlag
Michael Due Madsen
Pia Reinhardt Juel
Tomas Placatka
Jan Petersen (teamleder)
Anita Folleraas
Iben Søgaard
Lene Taustrup
Pia Reinhardt Juel
Diana Terkelsen
Telemedicinteam Internationalt team Ledelse og administration
Jan Petersen (teamleder)
Lone Høiberg
Mathilde Bendix Søgaard
Mie Dahl Kristensen
Jan Petersen (teamleder)
Janne Rasmussen
Lene Taustrup
Mie Hjorth Matthiesen
Jan Petersen
Lars Hulbæk
Mie Hjorth Matthiesen
Stina Høiberg-Højerup