Opdateret 7. juli 2022

MedComs organisation

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Du kan se MedComs styregruppe her.

MedComs daglige ledelse varetages af direktør Lars Hulbæk.

Direktøren varetager den overordnede strategiske, personalerelaterede ledelse samt ekstern kommunikation.

Direktøren leder MedComs lederteam, der består af 5 personer og har fokus på strategiske og faglige spørgsmål samt økonomistyring. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Ledergruppen består af:

  • Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe, Den nationale bestyrelse for sundheds-it og koordinator for systemforvaltningsteam
  • Chefkonsulent Janne Rasmussen: Koordinator for administrativt og internationalt team
  • Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Koordinator for kommuneteam
  • Chefkonsulent Tom Høg Sørensen: Koordinator for praksis-/laboratorieteam
  • Chefkonsulent Michael Johansen: Koordinator for standardteam

Teamsammensætningen i MedCom ser således ud:

Kommuneteam Standardteam Systemforvaltningsteam

Dorthe Skou Lassen (teamleder)
Iben Søgaard
Jeanette Jensen
Karina Hasager Hedevang
Karina Møller Lorenzen
Kirsten Ravn Christiansen
Mie Dahl Kristensen

Michael Johansen (teamleder)
Gitte Henriksen
Huy Song Michelsen Ho Le
Irene Zuschlag
Ole Vilstrup Møller
Pia Reinhardt Juel
Tomas Placatka
Søren Gammelgaard
Rune Hvid Schøler Kristensen
Thea Mentz Sørensen
Hussein Ali Al-Issa
Marta Burek

 

Lars Hulbæk (teamleder)
Jens Rahbek Nørgaard
Jesper Søderberg Knudsen
Peder Illum
Per Abildgaard
Tanja Gerner Jusslin
Lone Høiberg
Martin Bergholz-Knudsen
Lars Hillerup

Praksis-/lab.team Internationalt team Administrativt team

Tom Høg Sørensen (teamleder)
Alice Kristensen
Gitte Henriksen
Heidi Skram
Marianne Broholm
Rikke Viggers
Tina Aagaard Bjørnsholm
Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Carina Dahl Christensen

Janne Rasmussen (teamleder)
Mie Hjorth Matthiesen
Lene Taustrup
Thomas Bøttcher

Janne Rasmussen (teamleder)
Anita Folleraas
Diana Terkelsen
Lene Taustrup
Pia Reinhardt Juel