Opdateret 25. januar 2019

Organisation

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Se MedComs styregruppe her.

MedComs daglige ledelse varetages af en ledergruppe på 2 personer:

•  Direktør Lars Hulbæk
•  Chefkonsulent Jan Petersen

Ledergruppen varetager i det daglige den overordnede strategiske, personalerelaterede og økonomiske ledelse samt ekstern kommunikation.

Hertil kommer en udvidet ledergruppe på 6 personer, der har fokus på strategiske faglige spørgsmål. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Udvidet ledergruppe består af:

  • Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe og den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it
  • Chefkonsulent Jan Petersen: Koordinator for Administrativt team og Internationalt team
  • Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Koordinator for kommuneteam
  • Chefkonsulent Tove Lehrmann: Koordinator for Praksis/Laboratorieteam
  • Chefkonsulent Michael Johansen: Koordinator for Standardteam
  • Chefkonsulent Bruno Juel Pedersen: Koordinator for Systemforvaltningsteam

Teamsammensætningen i MedCom er således:

Kommuneteam Standardteam Systemforvaltningsteam
Dorthe Skou Lassen (teamleder)
Iben Søgaard
Jeanette Jensen
Karina Hasager Hedevang
Kirsten Ravn Christiansen
Lone Høiberg
Mie Dahl Kristensen
Karina Møller Lorenzen
Michael Johansen (teamleder)
Anders Jensen
Gitte Henriksen
Irene Zuschlag
Michael Due Madsen
Pia Reinhardt Juel
Tomas Placatka
Ole Vilstrup Møller
Peter Pedersen
Huy Song Michelsen Ho Le
Bruno Juel Pedersen (teamleder)
Jens Rahbek Nørgaard
Jesper Søderberg Knudsen
Peder Illum
Per Abildgaard
Tanja Gerner Jusslin
Praksis-/Lab.team Internationalt team Administrativt team
Tove Lehrmann (teamleder)
Gitte Henriksen
Heidi Skram
Marianne Broholm
Mathilde Bendix Søgaard
Rikke Viggers
Tina Aagaard Bjørnsholm
Tom Høg Sørensen
Alice Kristensen
Jan Petersen (teamleder)
Janne Rasmussen
Mie Hjorth Matthiesen
Anna Seeberg Hansen
Jan Petersen (teamleder)
Anita Folleraas
Pia Reinhardt Juel
Lene Taustrup
Diana Terkelsen