Opdateret 26. maj 2020

Organisation

MedCom refererer til den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og budget.

MedCom ledes af en styregruppe, hvor Sundhedsministeriet varetager formandsposten. KL og Danske Regioner varetager begge en næstformandspost. Her kan du se MedComs styregruppe.

MedComs daglige ledelse varetages af direktør Lars Hulbæk.

Direktøren varetager den overordnede strategiske, personalerelaterede ledelse samt ekstern kommunikation.

Direktøren leder MedComs lederteam, der består af 5 personer og har fokus på strategiske faglige spørgsmål og økonomistyring. Herunder koordinering af den aktuelle projektportefølje og MedComs basisopgaver samt repræsentation i nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Ledergruppen består af:

  • Direktør Lars Hulbæk: MedComs styregruppe, den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it og koordinator for Systemforvaltningsteam
  • Chefkonsulent Janne Rasmussen: Koordinator for administrativt team og internationalt team
  • Chefkonsulent Dorthe Skou Lassen: Koordinator for kommuneteam
  • Chefkonsulent Tom Høg Sørensen: Koordinator for praksis-/laboratorieteam
  • Chefkonsulent Michael Johansen: Koordinator for Standardteam

Teamsammensætningen i MedCom er således:

Kommuneteam Standardteam Systemforvaltningsteam
Dorthe Skou Lassen (teamleder)
Iben Søgaard
Jeanette Jensen
Karina Hasager Hedevang
Karina Møller Lorenzen
Kirsten Ravn Christiansen
Lone Høiberg
Mie Dahl Kristensen

Michael Johansen (teamleder)
Anders Jensen
Gitte Henriksen
Huy Song Michelsen Ho Le
Irene Zuschlag
Ole Vilstrup Møller
Pia Reinhardt Juel
Tomas Placatka
Søren Gammelgaard
Rune Hvid Schøler Kristensen

Lars Hulbæk (teamleder)
Jens Rahbek Nørgaard
Jesper Søderberg Knudsen
Niels Olofsen
Peder Illum
Per Abildgaard
Tanja Gerner Jusslin
Martin Bergholz-Knudsen

Praksis-/Lab.team Internationalt team Administrativt team
Tom Høg Sørensen (teamleder)
Alice Kristensen
Gitte Henriksen
Heidi Skram
Marianne Broholm
Rikke Viggers
Tina Aagaard Bjørnsholm
Anne Kathrine Langfeldt Leksø
Janne Rasmussen (teamleder)
Mie Hjorth Matthiesen
Lene Taustrup
Janne Rasmussen (teamleder)
Anita Folleraas
Diana Terkelsen
Lene Taustrup
Pia Reinhardt Juel