Opdateret 6. oktober 2022

Det administrative team

MedComs administrative team varetager diverse opgaver, bl.a. økonomi, HR samt indkøb.

Formål og arbejdsopgaver

Det administrative team sørger for, at MedCom som arbejdsplads fungerer optimalt, og at MedComs lokaler byder på de bedste rammer for medarbejdere og besøgende. Fagligheden og kvaliteten er i top, når det administrative team supporterer ledelsen og de faglige teams med diverse opgaver. 

I praksis betyder det, at teamet har ansvaret for MedComs økonomifunktion, herunder bogholderi og løn, personaleadministrative opgaver, herunder at skabe gode rammer, sikre at der er styr på procedurerne samt HR-opgaver. Desuden er det også altid en serviceminded medarbejder fra det administrative team du får fat i, når du ringer til MedComs hovednummer.

Sagt med andre ord er det administrative team en central og værdifuld del af MedCom, og det er teamet der sørger for alt det praktiske, så alt går op i en højere enhed, både in-house og når der kommer besøgende.  Det er derfor også ofte dette team du møder som de første, når du aflægger besøg hos MedCom.

Det er ydermere det administrative team, der sørger for at få indkøbt det nødvendige udstyr og materiale til brug i det daglige arbejde. Og det er her, man som medarbejder kan få assistance til f.eks. projektopgaver, budgettering, afholdelse af events, konferencer osv. Teamets tværgående rolle gør dem til et vigtigt binde- og kommunikationsled i dagligdagen, både for medarbejdere og besøgende. 

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.