Opdateret 28. april 2021

Det internationale team

Det internationale team beskæftiger sig med alt, hvad der rører sig internationalt inden for sundheds-it. Det kan både være gennem deltagelse i projekter eller i internationale netværk, hvor MedCom både indhenter inspiration samt sidder i rådgivende funktioner.

Formål og arbejdsopgaver

Overordnet set ønsker man at høste internationale erfaringer til gavn for MedComs kerneopgaver og bidrage med viden til MedComs internationale samarbejdspartnere.

Det internationale team fokuserer bl.a. på at indhente viden fra udlandet, som vi i Danmark kan bruge til at styrke vores eget sundheds-it. Dette gøres f.eks. via det internationale netværk, EHTEL, som MedCom er en del af, hvor man erfaringsudveksler på tværs af landegrænser. MedCom deltager desuden i internationale HL7-netværk, hvor der er et specifikt fokus på at indhente viden om internationale standarder som skal danne grundlag for MedComs standarder i fremtiden. De internationale netværk kan dermed bidrage til en fælles, international optimering af sundheds-it samt være kilden til nye, spændende projekter. MedCom har derfor gennem sin levetid deltaget i mange EU-projekter, som det internationale team har stået i spidsen for.

Udover en fælles, international vidensdeling, så beskæftiger det internationale team sig også med besøg fra udlandet. Det kan bl.a. bestå i at varetage besøgsrunder fra f.eks. ambassader, ministerier osv., som er kommet til Danmark for netop at indhente viden. Derudover deltager MedCom også selv i internationale konferencer.

MedCom er med i et samarbejde mellem Danmark og Mexico på det telemedicinske område og har andre rådgivende roller over for andre lande. Nogle af disse er dog indstillet pt. på grund af Covid-19 situationen.

MedCom ønsker at synliggøre Danmark på et internationalt, særligt europæisk plan. Derfor arbejder det internationale team løbende på ansøgninger til EU-projekter, der skal give værdi og have relevans for MedComs kerneområder.

Teamet søger både ind- og udenlandske samarbejdspartnere til disse projekter. MedCom kan f.eks. være behjælpelig med fælles ansøgningsrunder samt hjælpe andre danske partnere med at overskue administrative processer i EU-projekterne. 

MedCom deltager også fremadrettet i vidensdeling på sundheds-it-området både i netværk, som rådgivere, og gennem andre internationale aktiviteter.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.