Opdateret 4. januar 2021

Fodterapi - MCS-koder

Der er udfærdiget en stribe analysekoder kaldet MCS-koder til brug for laboratoriesvar anvendt af fodterapisystemer.
Analysekoderne anvendes ved afsendelse af en fodstatusrapport fra et fodterapisystem til et lægepraksissystem, men samme analysekoder anvendes også ved udveksling af årlig fodstatus for diabetikere mellem et fodterapisystem og den nationale fodstatusdatabase.

Analysekodelisten angiver, hvilke koder der anvendes ved de respektive kommunikationsstandarder, og samme liste viser også udfaldsrummet for resultatet pr. analyse.

Du kan downloade analysekodelisten her.