Opdateret 12. september 2017

Fysioterapi - henvisningskoder

Ved udfyldelse af elektronisk henvisning til fysioterapeuter skal der angives "diagnose" ved vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Disse oplysninger angives i kodet form og de i dag gældende koder kan downloades herfra.

Oplysningerne er analog med dem som står på bagsiden af den godkendte papirhenvisningsblanket. Henvisningskoderne er opdelt i 2 faner, hvor den ene fane er alle diagnosekoder og den anden fane kun indeholder de koder som går sammen med progressiv sygdom.

Download som excel: fyskoder.xls eller som semikolonsepareret: fyskoder.csv.