Opdateret 14. september 2020

Kortnavne, NKN

MedCom har tidligere udgivet en liste med kortnavne, men den er begrænset til de hyppigste analyser, og den er nu taget i bred anvendelse. En revideret og udvidet kortnavnetabel er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe under laboratoriemedicinprojekterne i MedCom6 med repræsentanter fra lægepraksis, Sundhedssstyrelsen, de kliniske laboratoriemedicinselskaber og MedCom. Listen er godkendt af de kliniske laboratoriemedicinselskaber.
Tabellen opdateres løbende og har i dag omkring 7000 NPU/IUPAC-analyser med kortnavne.
Kortnavnene er indarbejdet i Sundhedsdatastyrelsens officielle NPU-tabel og kan ses på www.labterm.dk.

Kortnavne skal som minimum anvendes ved visningen af svar på laboratoriesvarportalen via sundhed.dk, men anvendes også i dag i de fleste laboratoriesystemer samt fuldstændigt i WebReq. 

Analysesvarene vises i dag i vidt forskellig rækkefølge og sammenhæng i de elektroniske systemer, og ikke alle sygehuse eller lægesystemer viser dem i samme præsentationsform. Derfor indeholder kortnavntabellen også, hvilken gruppe de enkelte analyser hører ind under. Visningen vil normalt være alfabetisk indenfor de enkelte grupper. Vær opmærksom på at svargrupperne er opdateret den 14.09.2020.

OBS: Kortnavnetabellen anbefales opdateret to gange årligt i de systemer, der anvender den.
Dvs. i ugen, hvor den 1. juni og 1. december falder.

Ny revideret og udvidet liste kan downloades herfra i enten Excel-format eller i XML-format, der følger MedComs XDAO-standard.

Download:

NKN-tabellen (Excel) version 18 (sidst opdateret 14/9-2020)

NKN-tabellen (XML) version 18 (sidst opdateret 14/9-2020)

Retningslinjer for tildeling af kortnavne (pdf) (opdateret 9/2-2016)