Opdateret 30. november 2021

Kortnavne, NKN

MedCom har tidligere udgivet en liste med kortnavne, men den er begrænset til de hyppigste analyser, og den er nu taget i bred anvendelse. En revideret og udvidet kortnavnetabel er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe under laboratoriemedicinprojekterne i MedCom6 med repræsentanter fra lægepraksis, Sundhedssstyrelsen, de kliniske laboratoriemedicinselskaber og MedCom. Listen er godkendt af de kliniske laboratoriemedicinselskaber.
Tabellen opdateres løbende og har i dag omkring 9000 NPU/IUPAC-analyser med kortnavne.
Kortnavnene er indarbejdet i Sundhedsdatastyrelsens officielle NPU-tabel og kan ses på www.labterm.dk.

Kortnavne skal som minimum anvendes ved visningen af svar på laboratoriesvarportalen via sundhed.dk, men anvendes også i dag i de fleste laboratoriesystemer samt fuldstændigt i WebReq. 

Analysesvarene vises i dag i vidt forskellig rækkefølge og sammenhæng i de elektroniske systemer, og ikke alle sygehuse eller lægesystemer viser dem i samme præsentationsform. Derfor indeholder kortnavntabellen også, hvilken gruppe de enkelte analyser hører ind under. Visningen vil normalt være alfabetisk indenfor de enkelte grupper. Svargrupperne er opdateret den 14.09.2020. 

OBS: Kortnavnetabellen anbefales opdateret to gange årligt i de systemer, der anvender den.
Dvs. i ugen, hvor den 1. juni og 1. december falder.

Ny revideret og udvidet liste kan downloades herfra i enten Excel-format eller i XML-format, der følger MedComs XDAO-standard.

Download:

NKN-tabellen (Excel) version 22 (sidst opdateret 30.11.2021)

NKN-tabellen (XML) version 22 (sidst opdateret 30.11.2021)

Retningslinjer for tildeling af kortnavne (pdf) (opdateret 09.02.2016)