Opdateret 8. september 2021

Lægeanalyser, NLA

NLA - Nationale LægeAnalyser

Tabellen viser anbefalede NPU-koder (IUPAC) og analysenavne på de analyser, som praktiserende læger laver.
De anvendes til at erstatte de lokale koder og lokale analysenavne, som lægerne i dag anvender.

Download NLA lægesystem WebReq (Excel) version 30 (opdateret 25/11-2020).

Download NLA lægesystem WebReq (XML) version 30 (opdateret 25/11-2020).