Opdateret 14. januar 2020

Lægeanalyser, NLA

NLA - Nationale LægeAnalyser

Tabellen viser anbefalede NPU-koder (IUPAC) og analysenavne på de analyser, som praktiserende læger laver.
De anvendes til at erstatte de lokale koder og lokale analysenavne, som lægerne i dag anvender.

Download NLA lægesystem WebReq (Excel) version 23 (opdateret 6/1-2020).

Download NLA lægesystem WebReq (XML) version 23 (opdateret 6/1-2020).