Opdateret 24. november 2020

Nationale prompter

I forbindelse med den nye fælles rekvisitionsstandard REQ01, ver. R0131K for både klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi indføres fælles kodede promptspørgsmål.

Prompttabellen version 397 (Excel).

Nationale prompter til mikrobiologi version 397 (txt).

I forbindelse med laboratoriemedicinprojektet - WebQuality indføres en ny type prompter. De indeholder promptkoden og analysekoden adskilt af en bindestreg.

Idéen er, at dette anvendes til at sortere svaret på promptkoden ud og koble det sammen med den pågældende analyse.

Hvis du ønsker at få oprettet en ny prompt, kan du henvende dig til Margit Rasmussen, DMDD, mr@dmdd.biz.

Hvis du gerne vil adviseres, når der kommer ny version af prompttabellen, kan du tilmelde dig en mail-liste ved at skrive til Diana Terkelsen, dla@medcom.dk