Opdateret 14. maj 2020

Rekvirerings- og Svargrupper

I forbindelse med rekvirering og svarvisning af laboratoriesvar er der mulighed for at sortere de enkelte analyser i kliniske grupper. Et udvalg bestående af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, PLO, Lægesystemleverandører og MedCom har for flere år tilbage udarbejdet forslag til denne gruppeinddeling.

I 2018/19 har repræsentanter fra specialeselskaberne Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, Dansk Andrologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi revideret Rekvirerings- og Svargrupperne, så de passer til den udvikling, der er sket med analyserepertoiret over tid.

MedCom og specialeselskaberne anbefaler, at Svargrupperne anvendes i alle systemer, hvor der vises laboratoriesvar, så svarvisning er så ensartet som muligt uafhængigt af, hvilket system man anvender til formålet.

Svargrupperne anvendes på Laboratoriesvarportalen, og Rekvireringsgrupperne anvendes i WebReq. 

Tidligere blev Rekvireringsgrupper og Svargrupper vist i samme skema. De er nu delt op i to skemaer.

Hvordan analyser fordeles i de forskellige Rekvirerings- og Svargrupper, ses enten i filen "Kortnavne svarportalen med link til Lægehåndbogen og Patienthåndbogen" eller i filen "NKN-tabellen i Excel-format". 

Analyserepertoire, der udsendes med PRODAT, inddeler analyserne i disse svargrupper. Linsterne kan downloades her: rekv.grupper (Word) - anvendes frem til 31.05.2020, hvorefter de nye Rekvirerings- og Svargrupper tages i brug.

Nye Rekvireringsgrupper (Excel) - tages i brug fra 01.06.2020.

Nye Svargrupper (Excel) - tages i brug fra 01.06.2020.

OBS: På grund af Corona-pandemien er Rekvirerings- og Svargrupperne ikke klar til at blive implementeret den 01.06.2020, implementeringen er udsat til september måned.