Opdateret 14. januar 2020

Rekvisitionsgrupper (svargrupper)

I forbindelse med rekvirering (og svar) indenfor klinisk biokemi er der mulighed for at sortere de enkelte analyser i kliniske grupper. Et udvalg bestående af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, PLO, Lægesystemleverandører og MedCom har udarbejdet forslag til denne gruppeinddeling. Analyserepertoire der udsendes med PRODAT inddeler analyserne i disse grupper. Listen kan downloades her.

Download rekv.grupper (Word).