Opdateret 9. november 2020

SKS-koder

Sygehusvæsenets klassifikationssystem anvendes bl.a til ICD-10 koder.
Disse vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen og man kan lave opslag her http://medinfo.dk/sks/brows.php3

Via Sundhedsdatastyrelsens ftp-server kan du ligeledes downloade udtræk fra en række klassifikationer, XML schemaer mv.