Opdateret 4. januar 2021

Specialekoder

Oversigt over de forskellige specialekoder for praksisspecialer, opdateret 03.01.2017.
Oversigt over de forskellige specialekoder (CSV) for praksisspecialer, opdateret 03.01.2017.


Oversigt over de forskellige specialekoder (se side 5) for sygehusspecialer, pr. 1. januar 2018.