Opdateret 25. januar 2019

MedCom-brevtyper

Angiver de enkelte MedCom meddelelsestyper og brevnumre.

Tabellen vedligeholdes af MedCom.