Opdateret 14. januar 2020

MedCom-brevtyper

Angiver de enkelte MedCom-meddelelsestyper og brevnumre.

Tabellen (Excel) vedligeholdes af MedCom.