Opdateret 7. juli 2016

MedCom-brevtyper

Angiver de enkelte MedCom meddelelsestyper og brevnumre.

Tabellen vedligeholdes af MedCom.