Opdateret 1. december 2016

Systemer

Tabel over systemnavne samt tilhørende 3-bogstavsforkortelser. Listen ajourføres af MedCom.