Opdateret 8. maj 2017

Ydere/lokationsnumre/henvisningstabellen

Ydere:
Her findes oversigter over ydere med og uden lokationsnummer fordelt på de forskellige specialer.

OBS: Ydernumre er altid på 6 cifre, så der kan være foranstillede nuller - disse vises dog ikke altid i Excel.

SOR:
Desuden kan man gå direkte til SOR - Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister via dette link:

Download af SOR udtræk

Henvisningstabellen/pakketabellen
Til pakkehenvisningerne kan man downloade henvisningstabellen herfra