Opdateret 26. februar 2021

Kommuner i Danmark

Hjemmepleje-/genoptrænings-/børneområdet m.fl.

Her kan hentes MedComs oversigt over kommunernes lokationsnumre, IT-fagsystemer, tilhørende meddelelsestyper samt EDI-kontaktpersoner.

Oversigt over kommunernes lokationsnumre og kontaktpersoner (pdf)

Almen og speciallægepraksis fordelt på kommuner

Til brug for udbredelsen af elektronisk kommunikation mellem læger og kommuner har MedCom udarbejdet en liste over alment praktiserende læger og speciallæger, hvor det er angivet, hvilken kommune lægen praktiserer i.

Listen over almen og speciallægepraksis fordelt på kommuner (csv) opdateres dagligt.