Opdateret 13. december 2016

Kommuner i Danmark

Hjemmepleje-/genoptrænings-/børneområdet m.fl.

Her kan hentes MedComs oversigt over kommunernes lokationsnumre, IT-fagsystemer, tilhørende meddelelsestyper samt EDI-kontaktpersoner.

Oversigt over kommunernes lokationsnumre og kontaktpersoner

Almen og speciallægepraksis

Til brug for udbredelsen af elektronisk kommunikation mellem læger og kommuner har MedCom udarbejdet en liste over alment praktiserende læger og speciallæger, hvor det er angivet, hvilken kommune lægen praktiserer i.

Listen opdateres dagligt og findes her.