Opdateret 4. januar 2018

Lægepraksis i Danmark

Her kan downloades den nyeste liste over alle almen og speciallæger med ydernummer i Danmark med angivelse af EDI-lokationsnummer og hvilket lægesystem den enkelte praksis har samt de praksis som ikke har edb.
OBS: Skal man have oversigt over speciallæger fordelt på heltids og deltidspraksis findes den under speciallægepraksis i Danmark.

Download-vejledning:
Tryk på det understregede filnavn for at downloade listen.

Oversigten findes i:
1. Excel-format, laegepraksis.xls 
2. Kommasepareret, laegepraksis.csv 
2. ZIP-fil laegepraksis.zip (hent evt. unzipper hos http://www.winzip.com)

Oversigten er sidst opdateret 03.01.2018.

Hvis du ønsker at blive orienteret, når oversigten bliver opdateret, kan du tilmelde dig en mail-liste hos Iben Søgaard, ibs@medcom.dk