Opdateret 28. september 2017

SOR-udtræk

Adgang til SOR kan kun ske via Sundhedsdatanettet. Da ikke alle leverandører og brugere har denne adgang, tilbyder Sundhedsdatastyrelsen et totaludtræk fra SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister), som man kan hente på denne adresse på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:

Download af SOR-udtræk

Anmodning om rettelser til SOR og lignende sendes til følgende postkasse: sorpost@ssi.dk