Opdateret 4. januar 2018

Speciallægepraksis i Danmark

Her kan downloades den nyeste liste over alle speciallæger med ydernumre i Danmark fordelt på heltids- og deltidspraksis med angivelse af EDI-lokationsnummer og hvilket system den enkelte praksis har samt de praksis som ikke har EDB/EDI.

Download-vejledning:
Tryk på det understregede filnavn for at downloade listen.

Oversigten findes i:
1. Excel-format, speclaeger.xls 
2. Kommasepareret speclaeger.csv
3. ZIP-fil speclaeger.zip (hent evt. unzipper hos http://www.winzip.com)

Oversigten er opdateret 03.01.2018

Oversigt over de forskellige specialer i excelformat, opdat. 03.01.2017

Hvis du ønsker at blive orienteret, når oversigten bliver opdateret, kan du tilmelde dig en mail-liste hos Iben Søgaard, ibs@medcom.dk