Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

Årligt skifter op mod 20 % af patienterne i de større byer praktiserende læge. Det betyder, at journaloplysninger skal flyttes fra en læges IT-system til en anden læges IT-system.

Til det formål er der udviklet en FNUX-standard, Fælles National Udveksling i XML, en mere struktureret og teknisk moderne XML-version end det tidligere anvendte PLO-format. Teknisk anvendes EDIFACT-formatet MEDBIN.

Implementering af FNUX har været undervejs siden 2010. Projektet, der er ret omfattende med betydelige krav til (re)-programmering af lægesystemerne, har været gennem et langt udviklings- og testforløb med løbende tilpasninger af test og udvikling, resulterende i gentagne testforløb.

PLO, Praktiserende Lægers Organisation, støtter op om FNUX-projektet, og alle lægesystemleverandører (på nær en enkelt) har tilkendegivet, at de udvikler og implementerer FNUX.
Ved praksisophør overføres lægejournalerne elektronisk til arkivering i Sundhedsstyrelsen. Dette sker p.t. i PLO-formatet.

Tandlægejournaler overføres tilsvarende til Embedslægeinstitutionen på papir, da der endnu ikke findes en elektronisk udgave.

Formålet er altså at implementere og udbrede FNUX-standarden, så alle læger kan udveksle journaler i struktureret format.

Se også:

FNUX: tekniske oplysninger

FNUX-formatet: status på, hvilke lægesystemer, der kan modtage (pdf).

FNUX-formatet: status på, hvilke lægesystemer, der kan afsende (pdf).

FNUX statistik.

I overenskomsten mellem Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Danske Regioner er aftalt etablering af en fodstatusdatabase, hvor resultater på udførte fodstatusundersøgelser fremover opsamles og videre skal anvendes, når patienten henvender sig til ny fodterapeut.
Dette betyder, at der skal etableres en kopifunktion til fodstatusdatabasen af de nuværende fodstatusskemaer, der sendes til henvisende lægepraksis.
Yderligere skal fodterapisystemerne kunne hente tidligere udførte fodstatusskemaer fra databasen, når ny patient henvender sig.
Der skal derfor ændres i de eksisterende fodterapisystemer med henblik på at få nævnte funktionalitet iværksat.

MedCom lavede en ny standard for at understøtte dette og har testet systemerne. Har ikke andre aktiviteter på området p.t.

Systemansvar ligger hos Danske Regioner.

Når en fødsel finder sted på sygehus, sender alle fødeafdelinger en fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedstjeneste i kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde.

Den elektroniske fødselsanmeldelse blev implementeret i regioner og kommuner som en del af MedCom8-programmet. MedCom-standarden for fødselsanmeldelse blev i den forbindelse opdateret og dokumenteret i XML-format. Forsendelse sker via VANS-kuvert.

I dag kan alle* kommuner modtage fødselsanmeldelsen gennem MedCom-XML-standarden. 

*Undtagen Læsø kommune, som ikke har et børnejournalsystem.

Standard for fødselsanmeldelse

Kommuner i Danmark