Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

Papirblanketsættet: statusredegørelse/undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi ændres til en elektronisk form, som fysioterapeuten kan vælge at bruge i stedet for papirblanketterne. Den elektroniske løsning skal dermed erstatte arbejdsgangen på papir.

Det betyder, at statusredegørelsen kommer i form af en fysioterapiepikrise, og undtagelsesredegørelsen kommer i form af en korrespondancemeddelelse med emnefeltet Undtagelsesredegørelse - fortsat individuel behandling.

Fysioterapihenvisningen REF07 ændres derfor og får nyt versionsnummer (H0732R), hvor ændringen består i indførelse af et unikt ID (UUID), som genbruges i fysioterapiepikrisen, korrespondancemeddelelsen og fysioterapiafregningen, så man kan følge hele forløbet ved hjælp af dette unikke ID.
Undtagelsesredegørelsen sendes til regionerne på følgende lokationsnumre:

  • Region Nordjylland, 5790002021916
  • Region Midtjylland, 5790000120093
  • Region Syddanmark, 5790002021923
  • Region Sjælland, 5790002021947
  • Region Hovedstaden, 5790002021930

Undtagelsesredegørelse
Fysioterapeuten sender en korrespondancemeddelelse med angivelse af, hvorfor der ønskes udstedt en undtagelsesredegørelse. Korrespondancemeddelelsen fra fysioterapeuten bør indeholde: - Oprindelig henvisningsdato - Speciale, der er henvist til inkl. tekst - Progressiv sygdom eller svært fysisk handicappet - Begrundelse for, at patienten skal have fortsat individuel behandling - Overskriften i korrespondancemeddelelsen har en fast tekst: "Undtagelsesredegørelse - fortsat individuel behandling".

Når lægen modtager korrespondancen, gives der enten accept af fortsat individuel behandling eller afslag på fortsat individuel behandling.

Når korrespondancemeddelelsen med accept af fortsat individuel behandling modtages retur hos fysioterapeuten, sendes der automatisk en korrespondancemeddelelse med identisk indhold som den, der er sendt til henvisende læge med anmodningen om fortsat individuel behandling plus lægens accept, til det af regionen valgte lokationsnummer for modtagelse af undtagelsesredegørelser. 

Igangsætning

Fysioterapisystemer

Lægesystemer

Arbejdsgang undtagelsesredegørelse

Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapihenvisning

Korrespondancemeddelelse med UUID

Fysioterapiepikrise med UUID

Fysioterapiafregning med UUID

Vejledninger til it-systemer

Complimenta_fysioterapisystem

ClinicCare_fysioterapisystem

Novax_lægesystem

MultiMedWeb_WebPraksis_lægesystem

WinPLC_lægesystem

EG Clinea 15.1_lægesystem

X-Dont_fysioterapisystem

Equus_fysioterapisystem

Ganglion_lægesystem

XMO_lægesystem

MedWin 3.87_lægesystem

ClinicCare_lægesystem

universAAL var et såkaldt platform-projekt indenfor Ambient Asstisted Living (AAL), i Danmark bedre kendt som velfærdsteknologi.

Projektet samlede 5 tidligere AAL platforme til én fælleseuropæisk løsning, hvori fremtidens velfærdsteknologiske løsninger kan udvikles, findes og anskaffes. Projektets resultater henvender sig dermed blandt andre til udviklere, sundhedsprofessionelle brugere og indkøbere, såvel som endelige slutbrugere af velfærdsteknologiske løsninger.

universAAL handlede i høj grad om intraoperabillitet imellem de AAL løsninger, der findes på det europæiske såvel som internationale marked for velfærdsteknologi.

Projektet udviklede blandt andet en arbejdsplads for udviklere af sådanne AAL løsninger, et område for indkøbere, og en platform hvor brugere (offentlige og private) kan købe og downloade velfærdsteknologiske løsninger og services.

Ydermere stod projektet, som en af flere parter, bag oprettelsen af en stort anlagt AAL forening, den såkaldte AAL Open Association AALOA.

Region Syddanmark var projektpartner (MedCom var udførende) og repræsenterede primært projektets slutbrugere som for eksempel kunne være sygeplejersker, læger, indkøbsansvarlige, pårørende og borgere. Derudover havde Regionen i projektet blandt andet ansvar for slutbrugerevaluering og validering af projektets arbejde såvel som udbredelsesaktiviteter.

Projektet var finansieret af det syvende rammeprogram, FP7 indenfor området ICT & Ageing. Det samlede EU budget for projektet var 10,5 millioner euro. Projektet løb fra 2010 til 2014.