Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter. Historiske projekter og aktiviteter vil også være at finde i opslagsværket.

ANTILOPE var et tematisk netværk finansieret af EU-kommissionen. Netværket bestod af organisationer inden for Europa, som støtter op om anvendelse og test af eksisterende standarder og specifikationer, som understøtter interoperabilitet inden for sundheds-it.

Antilope byggede videre på resultaterne og anbefalingerne fra HITCH-projektet og havde til formål at promovere og fremme brugen af testguidelines og testværktøjer samt anerkendte profiler og standarder (på baggrund af Kommissionens eHealth European Interoperability Framework) på europæisk og nationalt niveau. Dette blev opnået ved at udarbejde dokumentation og undervisningsmateriale, som blev brugt til at udbrede projektets resultater.

Udbredelsen skete ved, at lokale partnere arrangerede en række møder rundt om i Europa i løbet af 2014. Der blev i alt afholdt 10 møder eller "summits", som de blev kaldt på engelsk. Det første møde fandt sted i Odense den 21. januar 2014. Dette møde henvendte sig til de nordiske og baltiske lande. Læs mere om denne event på Antilopes hjemmeside: http://www.antilope-project.eu/.

Møderne var forbeholdt lokale eksperter og beslutningstagere, som blev præsenteret for undervisningsmaterialet og opfordret til at implementere Antilopes anbefalinger om interoperabilitet inden for sundheds-it. Feedback fra møderne blev dokumenteret og brugt til at forbedre Antilope's resultater.

Antilope bestod af 23 partnere fra 13 lande. De 23 partnere bestod af standardiseringsorganisationer, nationale og regionale sundhedsmyndigheder, kompetececentre og andre relevante organisationer. Læs mere om de enkelte partnere på Antilope's officielle hjemmeside.

Antilope startede i februar 2013 og hade en løbetid på 23 måneder. Projektet havde et budget på €998.998. MedCom var den overordnede koordinator på projektet. 

Efter projektets afslutning har MedCom opdateret sit kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder med udgangspunkt i guidelines fra Antilope-projektet. Den 24. maj 2017 gennemgik kvalitetsstyringssystemet en audit og opnåede ISO9001:2015-certificering.

Kontakt:
Mie H. Matthiesen, mhm@medcom.dk