Opdateret 12. marts 2018

Alle publikationer kronologisk

MedCom11 - arbejdsprogram for 2018-2019, marts 2018

Introduktion til læger og speciallæger om brug af tilbagesvar, februar 2018

En brugervejledning til elektronisk kommunikation - nu også til tandlæger, januar 2018

MedCom10 - Sådan gik det, december 2017

Modernisering af MedCom, oktober 2017

En vejledning i korrespondancemeddelelsen til social- og misbrugsområdet i kommuner, oktober 2017

Den dynamiske kommunehenvisning - sådan kommer du i gang, september 2017

Den dynamiske kommunehenvisning - sådan kommer du i gang, printvenlig version

Nyt om it fra MedCom på praksis-/laboratorieområdet i 2017, juli 2017

Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser, april 2016/juli 2017

Fælles Sprog III - Erfaringsopsamling efter pilotfasen, juni 2017

WebPatient for sundhedsfaglige, april 2017

MaTIS - Guide til telemedicinsk infrastruktur, april 2017

MaTIS - Modning af Telemedicinsk Infrastruktur, april 2017

Fælles Sprog III - den korte version, forår 2017

Fælles Sprog III - Her kan du søge hjælp, forår 2017

WebPatient - Afgiv svar på undersøgelser hjemmefra, marts 2017

MedCom - kort fortalt, august 2016

MedCom10 - Arbejdsprogram for 2016-2017, juni 2016

Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan, april 2016

Telemedicinsk sårvurdering. Resultater, gevinster og anbefalinger, april 2016

MedCom9 - Sådan gik det, december 2015

VDX - En videoservice på sundhedsdatanettet, september 2014

MedCom - Det danske sundhedsdatanet 1994-2014, maj 2014

Telepsykiatri via video - Evaluering af spydspidsafprøvning, februar 2014

MedCom8 - Sådan gik det, december 2013

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer, oktober 2013

Evaluering af Teletolkeprojektet - Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler, april 2013

Velkommen til Henvisningshotellet, juni 2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, maj 2012

Notat om brug af videokonference i kommuner, april 2012

MedCom8 - Udbredelse og teknologisk fremtidssikring, marts 2012

Fælles Kroniker Data - en styrke for det tværsektorielle samarbejde, februar 2012

MedCom7-projektstatus 2010-2011, december 2011

E-Journal - Patienternes kliniske data fra sygehuse, november 2011

En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over en borgers aktuelle medicinering, august 2011

Evaluering af ABT-projekt: Pilotafprøvning af videotolkning i almen praksis, august 2011

Gode råd ved afholdelse af videomøder, august 2011

Den ældre medicinske patient, maj 2011

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter, april 2011

Den gode telesår-konsultation - Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling, marts 2011

Årsberetning 2010 - MedComs Internationale projekter og aktiviteter

Telemedicin - danske erfaringer og projekter, september 2010

Den gode henvisning til genoptræning - guide, revideret version, juni 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af DGOP, maj 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation, maj 2010

Gevinstpotentiale for implementering af EDI-XML-partnerskabsoplysninger, maj 2010

Gevinstpotentiale for pakkehenvisninger, maj 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af fødselsanmeldelsen, maj 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af LÆ-blanketter, maj 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af e-journal, maj 2010

Gevinstpotentiale for laboratoriemedicin, maj 2010

Gevinstpotentiale for udbredelse af PLO-XML, maj 2010

MedCom 7 - Projektoversigt 2010-2011, maj 2010

MedCom 7 - Projektplaner 2010-2011, maj 2010

MedCom 7 - Laboratoriemedicin. Projektoversigt 2010-2011, april 2010

Udredning om Telemedicin, april 2010

Teletolkning - når sproget er en barriere, marts 2010

Årsberetning 2009 - MedComs Internationale projekter og aktiviteter

Elektroniske LÆ-blanketter

Henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang - Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelselstilbud

MedCom 15 år - Statusrapport Medom 6, december 2009

Digital kommunikation mellem hjemmesygepleje, apotek og praktiserende læger, december 2009

Patologi - WebReq, oktober 2009

WebQuality - WebReq, oktober 2009

Den elektroniske korrespondancemeddelelse - en vejledning til kommunerne, maj 2009

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, januar 2009

MedCom - MedCom International, november 2008

Henvisningshotellet REFHOST - En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, april 2008

Laboratoriemedicin - den elektroniske hverdag - WebQuality

Laboratoriemedicin - den elektroniske hverdag, marts 2008

Statusrapport, MedCom 5 - På tærsklen til en ny tids sundheds-it, december 2007

WebReq - kom godt i gang, juli 2007

Telemedicin i praktisk anvendelse, december 2006

Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet, juni 2006

Den direkte vej til patologisvar - Patobanken

MedCom IV - sådan gik det, december 2005

Telemedicin - et vigtigt værktøj for fremtidens sundhedssektor, december 2005

Den elektroniske korrespondancemeddelelse, oktober 2005

Elektronisk kommunikation mellem sygehusafdelinger, august 2005

Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse, august 2005

MedCom og sundhed.dk - to sider af samme sag, november 2004

Introduktion til det internetbaserede Sundhedsdatanet, september 2004

Elektronisk kommunikation til gavn for kvaliteten, maj 2004

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation, 2004

Telemedicin og sundhedsdatanettet, 2004

MedCom IV - Status, planer og projekter, oktober 2003

Sådan bliver kommunen koblet op på sundhedsdatanettet, september 2003

Advisudveksling mellem sygehus og kommune, september 2003

Elektronisk varsling om færdigbehandling, september 2003

Den gode korrespondance kan erstatte tidskrævende telefonsamtaler og brevveksling, september 2003

Den gode teledermatologiske konsultation, juli 2003

Rapport om projektet "Det elektroniske doseringskort", april 2003

Dosisdispensering, Standarden for det elektroniske doseringskort, marts 2003

Den gode e-mail konsultation, november 2002

Evaluering af EDI-projekt mellem Roskilde Amt & Skovbo Kommune, november 2002

Guide til de gode laboratorierekvisitioner, november 2002

Guide til de gode laboratoriesvar, november 2002

Guide til den gode henvisning, september 2002

Elektronisk afregning til Sygesikringen, september 2002

Fremtidens sundhedskommunikation, december 2001

Sundhedskommunikation via internet - web-opslag, august 2001

Omsorgssektoren på sundhedsdatanettet, oktober 2000

Guide til den gode epikrise, maj 2000

Kom godt i gang med edb og EDI i fysioterapipraksis, marts 2000

MedCom2 på tryk, december 1999

TeleMed, december 1999

Kom godt i gang med edb og EDI i lægepraksis, februar 1999

Klinisk arbejde og elektronisk kommunikation, juni 1998

MedCom - det danske sundhedsdatanet frem mod år 2000, marts 1998

Et dansk sundhedsdatanet på 2 år, december 1996