Opdateret 22. december 2021

E-journal

Hvis man som SUNDHEDSPERSON ønsker at benytte Sundhedsjournalen – herunder data fra E-journal, Laboratoriesvarportalen, Billedbeskrivelser, Aftaler og FMK, kan man på sundhed.dk tilgå Sundhedsjournalen og få information om indhold og anvendelse her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/patientdata/

Hvis man som BORGER ønsker at benytte Sundhedsjournalen – herunder data fra E-journal, Laboratoriesvarportalen, Billedbeskrivelser, Aftaler og FMK kan man på sundhed.dk tilgå Sundhedsjournalen og få information om indhold og anvendelse her: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/

1. line support om anvendelse af ovenstående systemer kan stiles til sundhed.dk på:

I tilfælde af behov for support hos de 5 regioner kan man kontakte:

Hvis der er specifikke spørgsmål til MedCom om E-journal, kan disse stiles til e-journal@medcom.dk