Opdateret 4. december 2020

E-journal

Hvis du som KLINIKER ønsker at benytte Sundhedsjournalen – herunder data fra e-journal, Laboratorieportalen og FMK, kan du på sundhed.dk tilgå Sundhedsjournalen og få information om indhold og anvendelse her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/patientdata/

Hvis du som BORGER ønsker at benytte Sundhedsjournalen – herunder data fra e-journal, Laboratorieportalen og FMK kan du på sundhed.dk tilgå Sundhedsjournalen og få information om indhold og anvendelse her: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/

1.line support om anvendelse af ovenstående systemer kan stiles til sundhed.dk på:

I tilfælde af behov for support hos de 5 regioner kan man kontakte:

Hvis der er specifikke spørgsmål til MedCom om e-journal, kan disse stiles til e-journal@medcom.dk