Opdateret 28. januar 2019

Laboratoriesvarportalen

Her findes vejledninger og tips og tricks til brug af laboratoriesvarportalen.

Laboratoriesvarportalen har til formål at samle laboratoriesvar fra alle landets klinisk biokemiske laboratorier, klinisk mikrobiologiske laboratorier gennem MIBA-mikrobiologidatabanken og fra landets patologiafdelinger gennem patobanken. Klinisk immunologiske svar samles ligeledes her.

Region Nordjylland varetager systemforvaltningen af Laboratoriesvarportalen.

Support til borgere
Hjælp til anvendelse og problemløsning for borgere varetages af  Sundhed.dk.

Support til sundhedsprofessionelle:
Hjælp til laboratoriesvarportalen for sundhedsprofessionelle varetages af DMDD
http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-laboratoriesvarportalen/ 

Har du brug for yderligere oplysninger kan du klikke på nedenstående links

Sådan logger du dig på laboratoriesvarportalen

Hvad er laboratoriesvarportalen

Manual til laboratoriesvarportalen

FAQ - ofte stillede spørgsmål