Opdateret 12. april 2021

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet.

Læs mere om, hvordan man bliver oprettet i SOR.

Adgang til SOR kan ske via Sundhedsdatanettet. Da ikke alle leverandører og brugere har denne adgang, tilbyder Sundhedsdatastyrelsen et totaludtræk fra SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister), som man kan hente på denne adresse på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: Download af SOR-udtræk.

Der findes dog også en adgang til SOR, som ikke kræver, at man er på Sundhedsdatanettet - https://sorbrowser.sundhedsdatastyrelsen.dk/tree.

Anmodning om rettelser til SOR og lignende sendes til følgende postkasse sorpost@sundhedsdata.dk.

Via Sundhedsdatastyrelsens ftp-server kan du ligeledes downloade udtræk fra en række klassifikationer, XML-schemaer mv. 

Læs mere om SOR, guide til brug af SOR samt find kontaktoplysninger til SOR.

Vedligeholdelse af meddelelsestyper for kommunerne

Det er MedCom, som vedligeholder meddelelsestyper for de kommunale lokationsnumre i SOR (dog ikke for lægesystemer og enkelte andre specialsystemer i kommunerne). MedCom har udarbejdet "Tjekliste til vedligeholdelse af lokationsnumre i kommunerne".