Opdateret 28. januar 2019

Videoknudepunktet (VDX)

Behov for hjælp?
I nedenstående kan du overordnet læse om, hvad du kan gøre selv, hvor du kan få hjælp, hvilken form for hjælp, og hvem der kan få hjælp i relation til videoknudepunktet (VDX).

Test din videoforbindelse
Du har mulighed for at teste, om dit video- og lydudstyr fungerer korrekt før et videomøde. Det kan du gøre ved at følge nedenstående:

Hvis du anvender Skype for Business, Jabber og videokonferenceudstyr:

Hvis du går via browser:

 • Gå ind på siden: https://rooms.vconf.dk (OBS! benyt anden browser end Internet Explorer eller Safari version 6-10, da de ikke kan anvendes)
 • Indtast møderumsadressen: testkald@rooms.vconf.dk og dit navn
 • Tryk herefter "tilslut"
 • Vælg nu dit video- og lydudstyr
 • Start dit testkald og følg instrukserne på skærmen

Hvis du ikke har adgang til Skype for Business, Jabber og videokonferenceudstyr eller browser, vil du, hvis møderummet er sat op til det, kunne tilgå et VDX-møderum via telefon (kun lyd). Spørg derfor mødelederen i god tid inden mødet. 

Hvis telefonadgang er mulig, skal du:

 • Ringe op til 7872 3285. Her møder du en engelsk stemme, som beder om en møderumskode. Du skal her indtaste en 4-cifret møderumskode og trykke #. Møderumskoden skal du rekvirere fra mødeleden.

Det er også muligt at tilgå et VDX-møderum på en smartphone med en app. Appen kan hentes her: 

Hvis dit video- og lydudstyr ikke virker, skal du kontakte din egen lokale support jf. nedenstående

First level support 
Generelle brugerspørgsmål om video varetages lokalt efter lokale aftaler i kommuner og regioner. Det vil sige, at du skal kontakte din egen lokale support ved eksempelvis:

 • Problemer med eksempelvis manglende lyd og billede
 • Generelle brugerspørgsmål til video

Information om tekniske forudsætninger ved brug af VDX med bl.a. portkrav kan findes her.

Second level support
Second level support ydes til lokale it-afdelinger i kommuner og regioner. Second level support for VDX er eksempelvis:

 • Møderummet svarer ikke
 • Der er serverfejl
 • Der er problemer, som ikke umiddelbart kan udbedres lokalt

Second level support-henvendelser kan ske til:

TDC
Døgnbemandet SPOC
Tlf. 4435 8008

Ved enhver henvendelse, skal "VDX" oplyses som reference. 

I SPOC visiteres henvendelsen. Du vil få besked, hvis henvendelsen ikke ligger inden for kontrakten om VDX.

Driftsstatus
Ved eventuelle driftsproblemer kan man tjekke VDX's driftsstatus i administrationssystemet Synergy SKY:
http://synergy.vdx.dsdn.dk/Web/Logon/LogonPortal.aspx?ReturnUrl=%2fWeb

Vær opmærksom på, at det kun er registrerede administratorer fra kommuner og regioner, som har adgang. Adgang kræver login. 

Indrapportering af sikkerhedshændelse
Hvis du opdager en hændelse, som du mener, er en sikkerhedshændelse relevant for VDX - eksempelvis nedbrud, cyberangreb, skadelig kode, skadelige fejl i programmer eller lignende, skal du rapportere den til følgende e-mailadresse: vdx@medcom.dk

Hvis du mener, at hændelsen har akut karakter, skal du straks orientere MedComs systemforvaltningsteam på følgende telefonnummer: 6543 2030

Behov for anden hjælp?
Systemforvaltning af VDX varetages af MedCom. Hvis du derfor har behov for anden hjælp eller har spørgsmål til VDX, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Peder Illum
Mobil: 2926 3654

Per Abildgaard
Mobil: 5153 9376

Mail. vdx@medcom.dk

Du kan læse mere her.